Integritetspolicy(GDPR)

Din personliga integritet är viktig för oss. Därför följer vi denna policy som är framtagen utifrån tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dig av dem. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår integritetspolicy eller dataskyddsbehandling kan du kontakta oss. Integritetspolicyn omfattar alla personuppgifter som vi samlar in, främst via vår hemsida eller via telefon mail eller sociala medier. Utöver denna policy gäller även våra resevillkor.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in hos Dalslands Buss AB är Dalslands Buss AB, org.nr. 556376-2730, Skolgatan 9, 66840 Bäckefors, tel. 0530-60032

Datainsamling

Vi samlar endast in de personuppgifter som du själv lämnar till oss när du fyller i formulär skickar e-post, eller lämnar via telefon. Syftet med att vi sparar dina uppgifter är att kunna utföra den åtgärd eller uppdrag som ni har önskat och vi sparar endast uppgifterna så länge de behövs för att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig. Du ger aktivt ditt samtycke till insamlingen när du till exempel fyller i ett formulär på vår webbplats eller skickar epost till oss. Du kan i efterhand ta tillbaka ditt samtycke till insamlingen genom att kontakta oss, och få dina uppgifter raderade. Du kan också begära att få dina uppgifter rättade om du tror att vi har felaktiga uppgifter lagrade hos oss.

Vår webbplats fungerar även om du väljer att inte lämna några personuppgifter. Undantaget är om du vill beställa något eller kontakta oss på något annat sätt än telefon. I dessa fall lagrar vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig eller utföra ett uppdrag åt dig. Du kommer vid dessa insamlingar av data att behöva lämna ett aktivt medgivande till att vi lagrar dina uppgifter för detta syfte.

Delning av data till tredje part

Om du fyller i ett formulär på webbplatsen så kommer dina uppgifter att lagras i vår databas som finns hos webbhotellet. Syftet med lagringen är att kunna kontakta dig med svar på dina frågor.

I övrigt kommer inte dina personuppgifter att delas med någon tredje part eller användas till något annat syfte än vad de ursprungligen samlades in till utan att vi först inhämtar ett medgivande från dig. Det enda undantaget är om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifter till exempelvis polismyndigheten.
Vissa uppgifter kan lagras utanför EU/ESS. Vi använder i dessa fall endast tjänster som har ett personuppgiftsskydd som är minst likvärdigt med det som gäller för uppgifter lagrade i Sverige.

Hävningsrätt

Du kan när du vill ångra ditt medgivande till att vi lagrar dina personuppgifter. Du kan också begära rättelse av de uppgifter vi har om dig. Det gör du enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Du har även rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig, hur vi har samlat in dem, vad vi använder dem till och vem vi har delat dem med. Du har rätt att göra detta en gång per år utan kostnad.

Användning av kakor (cookies)

Vi använder ”cookies”, små textfiler som sparas på din hårddisk när du surfar på vår hemsida. De lagrar information som vår webbplats kan läsa av nästa gång du kommer hit.

I din webbläsare kan du ställa in att inga cookies får sparas på din dator. Vår hemsida fungerar även utan cookies, men det kan göra att användarupplevelsen blir sämre. Vi informerar alla besökare på vår webbplats om att vi använder cookies.

Kontakt

Om du har några frågor om hur vi arbetar med personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Dalslands Buss AB
Skolgatan 9
66840 BÄCKEFORS
0530-60032
[email protected]

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy om lagrum eller andra förutsättningar förändras i framtiden.
Läs mer om dataskydd inom EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv.